Afgebesteld 2017

Afgebesteld

Wie zen ze?

Thema 2017

“Es de prinsjenkiezink de kezze op de toort of aal deergestoeken koort?”

Uitleg thema:

Al jaren en dag wordt er beweerd door de carnavalisten dat er gesjoemeld wordt tijdens de verkiezing van Prins Carnaval Aalst. Zijn het gsm-blockers? Is het de stad die zijn lieveling prins maakt? Sabotage van decor of geluid?

In 2017 in de stoet ...

nummer 2
deel A
kleine groepen