Ajommoja 2017

Ajommoja

Wie zen ze?

AKV Ajommoja waagt voor de 4e keer zijn kans in de stoet van 2017!

Het verhaal van een AKV met frisse ambities!
Steeds op zoek naar vernieuwende invalshoeken...

Uitslag 2016: plaats 25 bij de kleine groepen

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2017

Oiljst komt tot leiven

Uitleg thema:

Azoe iene kier per joor komt giel Oilsjt tot leiven, droi daugen lank stoot die sjike stee tèn te beven. Mor nie allien d'Oilsjteneers en Oilsjteneskes van vandaug, oeik aal de groeitheden van weleer kommen tot leiven. Van klein tot groeit, van jonk tot aad, leivend tot verieuwigd in e standbeldj, giel Oilsjt kan ni bleiven stille stoon en goot op maroede mè Oilsjt Carnaval.

Zo één keer per jaar komt volledig Aalst tot leven. Drie dagen lang staat de hele stad dan te beven. Maar niet alleen de Oilsjteneers en Oilsjteneskes van vandaag, ook de grootheden van weleer komen tot leven. Van klein tot groot, van jong tot oud, levend tot vereeuwigd in een standbeeld… Niemand kan blijven stilstaan, iedereen gaat op stap met Aalst Carnaval.

In 2017 in de stoet ...

Kleine groep

Deel C

Volgnummer: 60