Bekanst Op De Bolje 2017

Bekanst op de Bolje

Wie zen ze?

Thema 2017

“Wa vér e Cirk!”

Uitleg thema:

Den Oilsjterse stoet oepenen, mor wa vèr een cirk es da? Vedrom ne nieve veerzitter vèr Fiejstcomitoit, wa goot da geven?

De Aalsterse stoet openen, maar wat voor een circus is dat? Opnieuw een nieuwe voorzitter voor het Feestcomité, wat zal dat geven?

In 2017 in de stoet ...

Kleine groep

Deel A

Volgnummer: 5