De Lodderoeigen 2018

De Lodderoeigen

Wie zen ze?

AKV De Lodderoeigen is de 3e oudste carnavalsgroep van Aalst.
In 2018 zitten ze aan hun 48e stoet!
Deze Grote Groep kende al diverse succesjaren.
En is op vele gebieden een absolute trendzetter...

De Lodderoeigen wonnen de stoet van 1983, 1984, 2001, 2004,
2007, 2010 en 2012...

Thema 2017: Oilsjt Ro(C)kt!

Uitslag 2017: nummer 3 bij de grote groepen

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2018

Wie of wa waugt de sprong? Wie es den dweesligger? Wie of wa es de groeitste blauskauk?

Uitleg thema:

Weir schroiven 11 febrewore 2018. 8 monjen veir’n de gemientjeroodsverkiezingen gerokt de voiver stillekes oon vol. Den Dozzje zitj miër en miër goed vast op zoinen troein. In zèn zog zitten der op vinkenslag om nen oonval in te zetten op het oeigste wat dat ons Oilsjt te bieden heit, het berremiësterschap. Giftege tongen, venoinige prikken en bezweirende gezangen probeiren zennen troein oon het wankelen te brengen… Wie waugt de sprong, wie leit er dwees en wie es de groeisjte blauskauk?

We schrijven 11 februari 2018. 8 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen geraakt de vijver stilaan vol. ‘Den Dozzje’ zit meer om meer vast op zijn troon. In zijn kielzog liggen er op vinkenslag om een aanval in te zetten op het hoogste wat Aalst te bieden heeft: het burgemeesterschap. Giftige tongen, venijnige prikken en bezwerende gezangen proberen zijn troon aan het wankelen te brengen. Wie waagt de sprong, wie doet dwaas en wie is de grootste blaaskaak?

In 2017 in de stoet ...

Grote groep

Deel C

Volgnummer: 75