De Matotten 2018

De Matotten

Wie zen ze?

De Matotten vieren dit jaar al voor de 49e keer carnaval en kunnen dus teren op bakken ervaring...

Thema 2017: 'Ons streken verlieren we noeit, da bistjen kroigde nie doeid'

Uitslag 2017: nummer 10 bij de grote groepen

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2018

Wie veroevert er et Oilsjters paradois?

Uitleg thema:

De poletieke kopstikken van ons Oilsjterse stee zèn op jacht en goon vechten vèr den titel van berremiëster. Wie wintj den titel en zal den boos werren in ’t stadhois?

De politieke kopstukken van onze stad trekken ten strijde voor de begeerde titel van burgemeester. Wie van hen wint en zal regeren in het stadhuis?

In 2018 in de stoet ...

Grote groep

Deel C

Volgnummer: 73