De Snotneizen 2017

De Snotneizen

Wie zen ze?

AKV De Snotneizen doen in 2017 voor de 15e keer mee in de stoet.
Deze Grote Groep was tot en met 2008 Kleine Groep,
maar profileerde zich bij de Grote Groepen als een vaste waarde!

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2017

De AAAAAAAAAAA pompiers

Uitleg thema:

Aad mor nog ni versleten. Mè Carnaval lotj nen AAAAAAAAAA pompier zing dat’n nog kaan fiësten. Oilsjt 3 daugen in vier en vlam … zè mor gerest dat’ mè d’ AAAAAAAAAAA pompiers kaan.

Oud maar nog niet versleten. Met Carnaval laat een AAAAAAAAA (oude) pompier zien dat hij kan feesten. Aalst 3 dagen in vuur en vlam wees maar gerust dat het met de AAAAAAAAA (oude) pompiers kan.

In 2017 in de stoet ...

Grote groep

Deel A

Volgnummer: 25