De Zwiejtzoel’n 2018

De Zwiejtzoel'n

Wie zen ze

Na 5 jaar deelgenomen te hebben als losse groep, kwamen de Zwiejtzoel'n in 2003 naar buiten als erkende Aalsterse carnavalgroep bij de categorie kleine groepen.

In 2015 werd het echter tijd voor een nieuwe uitdaging! De overstap van de kleine naar de middelgrote groepen was een feit.

Ieder jaar proberen ze met originele onderwerpen het publiek te enterainen.

In 2017 vierde AKV De Zwiejtzoel'n hun 15-jarig bestaan!

Thema 2017: “Oilsjt es verzeikerd... Noo den brand toeiveren weir alles weer tot stand”

Uitslag 2017: nummer 2 bij de middelgrote groepen

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2018

Getj altèd prois in de poletiekers eer gokpalois

Uitleg thema:

Met de verkiezingen op komst wert 2018 zuwiezu het joor van de ja-knikkers. Poletiekers probeiren naa alles wa verzing was nog veir’n de verkiezingen te realiseiren. Peis mor oon de veile koensjtweirken dat onze stad ondertissen roik es. En as ge de poletiekers iet vraugt, beloeven ze aal wa da meegelèk of ni meegelèk es. Zjust vèr stemmen te winnen. Kertom: Getj altèd prois!

Met de verkiezingen op komst wordt 2018 sowieso het jaar van de ja-knikkers. Politiekers proberen nu alles wat voorzien was nog voor de verkiezingen te realiseren. Denk maar aan de vele kunstwerken die onze stad ondertussen rijk is. En als je politiekers iets vraagt, beloven ze je alles wat mogelijk of onmogelijk is om toch maar stemmen te winnen. Kortom, je hebt altijd prijs.

In de stoet 2018 :

Middelgrote groep

Deel A

Volgnummer: 23