Lossendeirdeveirdeirdeir 2018

Lossendeirdeveirdeirdeir

Wie zen ze

AKV Lossendeirdeveirdeirdeir (kortweg LDVD) is 30 jaar jong in 2018!

Een eerste krantenartikeltje uit 1989 leert ons dat ze ook eerder al de nodige -verdiende- aandacht kregen...

De groep is vooral bekend om z'n vaak humoristische aanpak van hun onderwerp, waarbij ze dikwijls verrassend origineel uit de hoek komen!

Thema 2017: “Giëne stress mè een Oilsjterse Airhostess”

Uitslag 2017: nummer 7 bij de middelgrote groepen

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2018

“De regen bezwoeren? Ne goeie carnaval geboeren!”

Uitleg thema:

Om eere jubilei droeig te kennen vieren goon de LDVD-ers in eeren 30ste stoet de reigen bezweiren mè ne vrië ritmischen, rituweilen dans en onder loid tromgeroffel. Oongezing da ze doorboi de stein kroigen van ongeveir alle Oilsjterse stambèljen lotj ’t resultoot ni op èm wachten: ze starten nog onder nen droigenden, donkeren heimel, mor rap zergt een strolende zonne vèr nen onvergeitelèke carnaval.

Om hun jubileum droog te kunnen vieren, gaan de LDVD-ers de regen bezweren met een zeer ritmische, rituele dans en onder luid tromgeroffel. Aangezien ze daarbij de steun krijgen van ongeveer alle Aalsterse standbeelden laat het resultaat niet op zich wachten: ze starten nog onder een dreigende, donkere hemel, maar al snel zorgt een stralende zon voor een onvergetelijke carnaval.

In de stoet 2018 :

Middelgrote Groep

Deel C

Volgnummer: 71