Dest – Goe Schief 2018

Dest-Goe Schief

Wie zen ze?

Thema 2017

“Elke grap en grol ontstoot in’t draukenhol”

Uitleg thema:

De aloude kaiserlycke soevereine caemere der draeckenieren. Van doi sjarels kennen weir nog iet lieren. Ze steiken den drauk mè allemaan en iederien, altoid ludiek en noeit ni gemien. De aadste verienegink van onze koizerlèke stad, eget de lesten toid ni simpel g’had. Ne moeilèken en emosjonelen toid, mor ere spirit en foine spot gerauken zeer ni kwoit. Dwaar zal blijven wauken oever zèn moten en eer drauken.

De aloude kaiserlycke soevereine caemere der draeckenieren. Van die mannen kunnen wij nog iets leren. Ze steken de draak met alleman en iedereen, altijd ludiek en nooit gemeen. De oudste vereniging van onze keizerlijke stad, heeft het de laatste tijd niet simpel gehad. Een moeilijke en emotionele tijd, maar de spirit en fijne spot geraken zij niet kwijt. Dwaar zal blijven waken over zijn vrienden en hun draken.

In 2017 in de stoet ...

Kleine groep

Deel B

Volgnummer: 43