Eirg 2019

Eirg

Wie zen ze?

AKV Eirg is een Grote Groep met een mooie geschiedenis.
Ze hadden ook hun roots in Arendcarnaval...

Ze willen zich graag tonen in de stoet...

Uitslag 2017: nummer 7 bij de grote groepen

Uitslag 2018: nummer 7 bij de grote groepen

 

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2019

“In't web van den NVA”

Uitleg thema:

Al 6 jaar ondergaan alle politieke partijen de macht van de N-VA. Als een echte spin houdt zij alle partijen vast in haar web en bepaalt zij wie overleeft! Nu de verkiezingen terug achter de rug zijn, blijkt de almachtige spin nog steeds de heerser te zijn in het politieke landschap. De grote vraag is echter wie haar volgende prooi wordt…dat zal je zien op zondag 3 maart 2019!

Al 6 joor ondergoon alle politieke partoien de macht van den N-VA. As een echte spinnekop aaft ze aal de partoien vast in eer web en bepoltj ze wie da oeverleift! Na dat de kiezingen achter de rigge zen, blekt dat de almachtige spinnekop nog atoid den boos es in ‘t politieke landschap. De groeite vraug es wie da eer volgende proei werd… da zeje zieng op zondag 3 meert 2019!

In 2019 in de stoet 70

Grote groep

Deel C