Gralèk Grosj 2019

Gralèk Grosj

Wie zen ze?

Thema 2019

“Goe Gemoesjt!”

Uitleg thema:

Carnaval, iedereen heeft er lang naar uitgekeken en is goed gemutst. Het grote voorbeeld, de voorzitter van het feestcomité Dirk – Aalst Positief – Verleysen, heeft de microbe verspreid! ‘s Avonds is het een traditie: Stoet zit erop, muts op de kop. De pracht en praal uit de stoet gaat door, want iedere groep heeft unieke mutsen. Kortom, iedereen loopt met carnaval 3 dagen GOE GEMOESJT!

Carnaval, elken ajoin eit ier e giël joor lank nor oitgekeiken en es Goe Gemoesjt. Het schoelveerbeldj es Dé maan van den Oilsjt Pozetief, Dirk Verleysen. Oi eet de microebe in gank gestoeken. ’s Auves est al joren tradiesje: zitj de stoet der op, moesjken op de kop! Iedere groep eit eer oigen gepersonaliseerde moesjkes. Giejl Oilsjt lupt mé vastelauved 3 daugen GOE GEMOESJT!

In 2019 in de stoet 61

Kleine groep

Deel C