Kledde Me Vel 2019

Kledde Me Vel

Wie zen ze?

Thema 2019

“Roeid, geil, groeng of blaad... weir ston veneir 6 joor in de kaa”

Uitleg thema:

Met de verkiezingen maken de politiekers het volk ‘warm’ om te gaan stemmen en beloven vanalles om verkozen te worden, maar na de verkiezingen trekken ze zich terug in het warme stadhuis terwijl de bevolking in de kou blijft staan. Tot dan is het aan ons om te overleven. Aalst maakt zich op voor de nieuwe ijstijd.

Mè de kiezink mauken de politiekers d’Oilsjteneirs ‘weirem’ om te goon stemmen en beloeven vanalles om verkoezen te werren, mor achter de kiezink steiken z’eir vedrom weg in eir weirem stadhois swoilest de mensjen in de kaa bloiven stoon. Tot tein est oon ons om t’oeverleiven. Oilsjt mokt em geriëd ver de nieven oistoid.

In 2019 in de stoet 57

Kleine groep

Deel C