Oeverboeft 2019

Oeverboeft

Wie zen ze?

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2019

“Oilsjt Ajoin”

Uitleg thema:

De twee carnavalsradio’s verdelen in Aalst de koek, maar krijgen concurrentie uit onverwachte hoek…

De twië radio’s verdiëlen in Oilsjt de koek, mor kroigen konkurrensje oit onverwachten hoek…

In 2019 in de stoet 36

Kleine groep

Deel B