De Zjieverleppen 2019

De Zjieverleppen

Wie zen ze

15 jaar bestond AKV De Zjieverleppen in 2017!
Tenminste onder die naam...

Maar kende al enkele gedaantewissels.

Deze groep was tot en met 2014 een Kleine Groep!
Een nieuwe wind zorgde voor frisse ambities en sinds 2015 doet men mee bij Middelgroot...

In 2018 kan men deze groep dus al voor de 16de keer aanschouwen in de stoet!

Thema 2017: Mè Carnaval in 3017, tein goje wa zing!?

Uitslag 2017: nummer 8 bij de middelgrote groepen

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2019

“De Vooice van Oilsjt”

Uitleg thema:

Tegenwoordig zijn er veel zangtalenten die hun liedjes brengen, maar kunnen ze zingen? Entertainen is een vak, maar ze zijn niet allemaal een muzikale crack. Dus zul je onze stoel zien draaien bij de meest stemvaste Ajuin. Wie wordt de Voice van Aalst?

Va sèrrewoerdig willen ze allemool eer lieken bringen. Mor kinn’n ze in foite wel zingen? Entertainen is eer vak. Mor ze zèn muzikool ni echt ne krak. Ge gotj ons stoelken zing droin bè de miëst stemvasten Ajoin! Wie werd de Vooice van Oilsjt?

In de stoet 2019 :

Middelgrote groep

Deel B

Volgnummer: 41