Afgebesteld 2020

Afgebesteld

Wie zen ze?

Thema 2017: “Es de prinsjenkiezink de kezze op de toort of aal deergestoeken koort?”

Uitslag 2017: nummer 42 bij de kleine groepen

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2019

“E nieve blommen(f)(t)ei(f)”

Uitleg thema:

De burgemeester: een man. De voorzitter van het feestcomité: een man. De Prins: een man. De vrouwen vallen weer uit de boot. Terwijl Aalst veel sterke vrouwen telt. Wordt het geen tijd om de vergane glorie van de bloemenfee terug te halen na 40 jaar? Weliswaar in een ander kleedje en onder een nieuwe naam. Afgebesteld stelt jullie met de nodige Aalsterse spot de Bloementeef anno 2019 voor!

Den berremiëster: ne maan
De veirzitter van ’t commetei: ne maan
De Prinsj: ne maan
De vraan vallen weir oit den boeit. Terwoil da Oilsjt veil steirke vraan teltj. Werret is giënen toid da men de vergaune glore van de blommenfei weirolen achter 40 joor?
Natierlék in een ander kliejken en onder nen anderen naum. Afgebesteld steltj eir mè de noeidige Oiljsterse spot de Blommenteif anno 2019 veir!

In de stoet 2019:

Kleine groep

Deel C

Volgnummer: 53