Ajommoja 2020

Ajommoja

Wie zen ze?

AKV Ajommoja waagt voor de 5e keer zijn kans in de stoet van 2018!

Het verhaal van een AKV met frisse ambities!
Steeds op zoek naar vernieuwende invalshoeken...

Uitslag 2016: plaats 25 bij de kleine groepen

Thema 2017: “Oiljst komt tot leiven”
Uitslag 2017: nummer 14 bij de kleine groepen

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2019

“Ons Oilsjterse tool mag ni vergoon en moet gelèk 't Egyptisch op d'ien of d'ander manier bloiven bestoon!”

Uitleg thema:

Wereldwijd zien we dat de dialecten van weleer verloren gaan bij de volgende generaties.
Deze teloorgang is ook op te merken bij ons Aalsters dialect.
Maar net als de taal van Cleopatra, is en blijft ons Aalsters een wereldtaal.
Deze mogen we dus niet laten verloren gaan, zelfs UNESCO beaamt het!
Oever giël de weireld zie’men da de iejwen aa dialecten verloeren goon bè de jonge zjenerausjes.
Dennen teloeirgank es oeik het geval mè ons schoein Oilsjterse tool. Mor zjust gelèk as de tool van Cleopatra, es en bleift ons Oilsjters een wereldtool. Da meigen men dus ni loten verloeren goon. Zelfs den UNESCO heig’et gezeid!

 

In de stoet 2019:

Kleine groep

Deel B

Volgnummer: 32