Geloeif me goed 2020

Geloeif Mè Goed

Wie zen ze?

 

Er was eens …iejnen zekeren Guy Steeman, die mè carnaval 2001 et “aat zot” in zenne kop kreeg en zoi : ,,As mèn na ne kiejr zelf ne carnavalgroep iniejnstaken … zou da na giejn goe gedacht zen ?” Woarop da ne nichtere pee oit zen omgevink zoi : ,, Voil Guy’ken ( want azoei kaan giejl Oilsjt em ), geloeif mè goed, das nogal e spel zenne moateken om da gedoan te kroigen !”

Onze veerzitter kennende was da alliejn al genoeg mottevouschje om een groepken oit de grond te stampen. En voila, de misère was vertrokken…

In 2018 behaalden een schitterende 1ste plaats!

 

Thema 2019

“Wie in de stoet wiltj knallen, moet puzzelen in d’hallen”.

Uitleg thema:

Elk jaar weer hebben alle groepen de meest fantastische ideeën. Bij de uitwerking ervan blijkt echter al snel dat ingeplande figuren en wagens niet of moeilijk te maken zijn op de voorziene plaatsen in de werkhallen. Met andere woorden: “Wie in de stoet wil knallen, moet puzzelen in de hallen”.

Ieder joor vedrom emmen alle groepen de miëst geweljege ideejen, mor bè d’oitweirkink zie men al rap da de verziene poepen en wauges nie of moeilèk te mauken zèn op de beschikbore plosj in d’hallen. Mè ander woerden: “Wie in de stoet wiltj knallen, moe puzzelen in d’hallen”.

In 2019 in de stoet 11

Kleine groep

Deel A