Minder es Miër – Gestoikt 2020

Minder es Miër – Gestoikt

Wie zen ze?

Minder Es Miër-Gestoikt is eigenlijk een 'fusiegroep' van ex-Losse Groep Minder Es Miër die in 2009 met
AKV Gestoikt fusioneerde.

Deze Middelgrote Groep stelt altijd het 'plezier' centraal,
met de bedoeling om liefst niet als laatste te eindigen...

In 2018 zullen ze voor de 24e keer van de partij zijn in de stoet!

Thema 2017: “Assek steirf, wie onderaaft' er tein moine zeirk?”

Uitslag 2017: nummer 20 bij de middelgrote groepen

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

 

Thema 2019

“Zitj er iën in of zitj er giën in?”

Uitleg thema:

Dat we in Aalst vindingrijk zijn op vele vlakken is alom bekend. Sommige regels zijn soms moeilijk “verteerbaar”. Er zijn er altijd die de regels trachten te volgen om in orde te zijn (heeft niets te maken met wel of niet akkoord zijn met opgelegde maat-Regel) en dan zijn er de anderen… Deze keer willen wij even aankaarten dat dieselmotoren GEEN “bougie” hebben.

Oever giël de weireld stoon Oilsjteneirs gekost als plantrekkers. Achterpoertjes zoeken ès een sport in ons stee. Oeik al moejje a oigelèk foitelèk aaven oon de reigels, toch eje een diël dat em door niet van oontrekt. Gelikkiglèk zèn de miëste wel in orde, weir willen just mor oontoejnen da nen dieselmoteur GJIEN ‘boegie’ vandoeng eet.

In de stoet 2019:

Middelgrote Groep

Deel A

Volgnummer: 14