Pertotal 2017

Pertotal

Wie zen ze?

AKV Pertotal begon ooit in de stoet van 1981 
en zal er in 2017 dus voor de 37e keer bij zijn!  

Pertotal is sinds 1995 opnieuw een Grote Groep.
Al 3 keer werd top 3 gehaald: 1990 (Kleine Groepen)
+ 1998 en 2004 (Grote Groepen)!

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

 

Oilsjt Mjoezik op bezoek bij Pertotal (Stoeiten en Maleiren)

herbeloister 't intervjiew...

OilsjtMjoezikTransparantGloed150pxl

Thema 2017

‘t Geloid van de Floit

Uitleg thema:

Verblendj deer de schoein verholen van de sproekskesboeim, vertrokken ze allemool op voijozje. Want zeir ‘schaffen das’ gielegans! Pertotal begeladj ze al floitend de zjuste kant oit, onder ’t toeziendj oeig van Merkel.

Verblind door de mooie verhalen van de sprookjesboom, vertrokken ze met z’n allen op reis. Want zij “Schaffen das” helemaal! Pertotal begeleidt ze al fluitend de juiste kant uit, onder het toeziende oog van Merkel.

In 2017 in de stoet ...

Grote groep

Deel C

Volgnummer: 79