De Loizemaanen 2018

De Loizemaanen

Wie zen ze?

Sinds 1993 zijn De Loizemaanen een gedreven groep,
die 'buitenkomt' met steeds creatieve onderwerpen!

In 2010 behaalden ze de eerste plaats, maar het doel op zich is steeds TOP 5 bij de Middelgrote Groepen!

AKV De Loizemaanen gaan hun 26e stoet tegemoet in 2018!

Thema 2017: “Weir voelen ons al 25 joor keningen oever aal d' Ajoinen”

Uitslag 2017: nummer 3 bij de middelgrote groepen

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2018

De Loizemaanen pakken eir mei op een ongeloeifelijke kamiëlenrace

Uitleg thema:

Van’t joor pakken de Loizemaanen eir mei op nen ongeloeifelijken kamiëlenrace, woor da giël Oilsjt toidens de stoet kaan mè meispelen. Weir brengen de ballen nor eir en geir smatj gelèk zot.

Dit jaar nemen de Loizemaanen je mee op kamelenrace! Iedereen kan tijdens de stoet meespelen. Wij brengen de ballen mee.

In 2018 in de stoet ...

Middelgrote groep

Deel A

Volgnummer: 22