De Zjieverleppen 2018

De Zjieverleppen

Wie zen ze

15 jaar bestond AKV De Zjieverleppen in 2017!
Tenminste onder die naam...

Maar kende al enkele gedaantewissels.

Deze groep was tot en met 2014 een Kleine Groep!
Een nieuwe wind zorgde voor frisse ambities en sinds 2015 doet men mee bij Middelgroot...

In 2018 kan men deze groep dus al voor de 16de keer aanschouwen in de stoet!

Thema 2017: Mè Carnaval in 3017, tein goje wa zing!?

Uitslag 2017: nummer 8 bij de middelgrote groepen

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2018

Oilsjt, ons charmante stad, giën onbeschreven blad

Uitleg thema:

Komt da zieng! Komt da zieng!
Oprechte en iërlijke journalistiek.
Het gevoel en de zergen van den Ajoin, recht vèr de raup zonder rond de pot te droin.
Spoitige konstatausjes en moeilijke relausjes, bè ons werd giën onderweirp verblomd of ontweiken.
Ier mag nen Oilsjtneer zèn èrt loten spreken.
’t Es gedoon mè achter de foiten te loeipen!
As ge de woorhèd wiltj, moeie ‘de leste zjiever’ koeipen!

Kom dat zien! Kom dat zien! Het laatste nieuws uit je stad zonder inmenging van de politiek. Het gevoel en de zorgen van de Aalstenaar, zonder rond de pot te draaien. Spijtige constataties en moeilijke relaties, bij ons wordt geen onderwerp ontweken; hier mag je je hart laten spreken.
Gedaan met achter de feiten te lopen! Als je de waarheid wilt moet je “de leste zjiever” kopen.

In de stoet 2018 :

Middelgrote groep

Deel A

Volgnummer: 20