De Zwiejtzoel’n 2017

Wie zen ze

A team that loves to create

Thema 2017

“Oilsjt es verzeikerd... Noo den brand toeiveren weir alles weer tot stand.”

Op 27 april sloeg het noeidlot toe in de carnavalsweirkhallen. Twië hallen werden volledig platgeleid deer ne verwoestenden brand. Direct een reigelrechte ramp vèr een 10 tal Oilsjterse groepen. Oeik weir, De Zwiejtzoel’n, woren slachtoffer. Weir hadden onze jubilée van 15 joor iël wat anders veren gesteldj. Mor nen Oilsjteneer kroigde azu mor nie klein. Mede deir de verzeikeringen, carnavalist tot in de kist en veraal veil deirzettingsvermoegen en slopeloeize nachten, toeiveren weir alle weer tot stand.

Op 27 april 2016 sloeg het noodlot toe in de carnavalswerkhallen. Twee hallen werden volledig platgelegd door een verwoestende brand. Meteen een regelrechte ramp voor een 10 tal Aalsterse groepen. Ook wij, De Zwiejtzoel’n, waren slachtoffer. Wij hadden ons jubileumjaar (15 jaar) heel wat anders voorgesteld. Maar een Aalstenaar krijg je zo maar niet klein. Mede door de verzekering, Carnavalist tot in de kist en vooral veel doorzettingsvermogen en slapeloze nachten, toveren wij alles weer tot stand.

In de stoet 2017 :

Middelgrote groep

Deel C

Volgnummer: 75