schie’dj Oit 2017

Schie’dj Oit

Wie zen ze?

Schie'dj Oit is een nieuw opgerichte AKV die in 2017 voor de eerste maal zal meelopen in de stoet. 

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2017

D'Aa Garde in groeite form

Uitleg thema:

Vèr ons groeit debuut as akv brengen weir tees joor een ierbetoein oon de Keninklèke Harmonie d’ Aâ Garde. Dees verienegink, gestart in 1787, viert in 2017 eer 230ste joor. Reden te mier om ze ne kier goed in de blommekes te zetten. Weir rollen de roeie loeiper oit ver d' harmonie, eer jeegd (= de nieve generausje) en Cantinières toides de stoet.

Voor ons grote debuut als AKV brengen wij dit jaar een eerbetoon aan de ‘Koninklijke Harmonie De Oude Garde’. Deze Aalsterse vereniging, opgericht in 1787 viert in 2017 zijn 230e jaar. Reden te meer om ze eens in de bloemetjes te zetten. Wij rollen de rode loper uit voor de harmonie, zijn jeugd (=de nieuwe generatie) en de cantinières tijdens de stoet.

In 2017 in de stoet ...

Kleine groep

Deel C

Volgnummer: 53