De Zwisjelmoizen 2018

De Zwisjelmoizen

Wie zen ze?

In 2017 zijn De Zwisjelmoizen toe aan hun negende stoet als 'officiële AKV-groep'!

Dé grootste verrassing beleefden ze met Carnaval 2014 met een 4e plaats!

Uitslag 2016: plaats 18 bij de kleine groepen

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2017

Toid vèr Love en Pies int nies

Uitleg thema:

De Zwisjelmoizen pakken eir mee nor eiren wereld van meiren. Iederien werd kameroot, oeveraal en in elke stoot. Gans de weireld, elk koleer eet na onzen vastelauved deir.
Genoeg riezje en krakiel, weir loten na mekander giel. Al doet de weireld nog zu vies, de Zwisjelmoizen brengen eir love en pies.

De Zwisjelmoizen nemen jullie mee naar hun wereld van Morgen. Iedereen wordt kameraad, overal en in elke staat. Heel de wereld, elke kleur heeft nu onze Vastenavond door. Genoeg geruzie en gekrakeel, we laten nu elkaar heel. Al doet de wereld nog zo vies, de Zwisjelmoizen brengen jullie love en peace.

In 2017 in de stoet ...

Kleine groep

Deel C

Volgnummer: 61