De Salongcarnavalisten 2019

De Salongcarnavalisten

Wie zen ze?

AKV De Salongcarnavalisten is nog steeds een jonge Grote Groep.

In 2019 nemen ze voor de 18e keer deel aan de stoet!

Uitslag 2017: nummer 9 bij de grote groepen

Uitslag 2018: nummer 10 bij de grote groepen

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2019

“Onder de klokken van onzen bajordtoeren werren de schoenstje liekes geboeren”

Uitleg thema:

In ons belfort worden de mooiste liedjes geboren en heel ons enig Aalst zal dit geweten hebben! Want Aalst is dé stad van onze dromen…

In ons belfort wèrren de schoeinstje liekes geboeren en giël Oilsjt eit da geweiten! Want Oilsjt ès de stad van ons droeimen…

In 2019 in de stoet 46

Deel B

Grote groep