’t Es Na Of Noeit 2019

't Es Na Of Noeit

Wie zen ze?

Thema 2019

“De cantinières van de Veirkemert”

Uitleg thema:

Met hun ezels volgepakt met heel hun hebben en houden verlaten de cantinières van D’ Aa Garde Aalst. De cantinières van de Varkensmarkt staan ongeduldig te trappelen om hun plaats in te nemen.

In 2019 in de stoet 58

Kleine groep

Deel C