De Zieke Zjieratten – Twiekierenniet 2020

De Zieke Zjieratten-Twiekierenniet

Wie zen ze?

AKV De Zieke Zjieratten-Twiekierenniet viert in 2019 z'n 31e stoet als fusiegroep!
Deze Kleine Groep staat vooral bekend om z'n schitterende kostumering

Uitslag 2018: plaats 4 bij de kleine groepen!

 

*dank aan carnavalaalstkoentje.blogspot.be voor de info!

Thema 2019

“Getj baalekes!”

Uitleg thema:

De meesten doen hun laatste bal op in de cafés op de markt.
Al 100 jaar schoppen ze de balletjes naar binnen aan het Heilig Hart.
Van die politieke kleuren snappen wij geen bal!
Maar de bal ligt in jullie kamp in elk geval!
Aalstenaars moet ballen aan hun lijf hebben!
Misschien slaan wij dit jaar de bal goed mis?
Kom allemaal naar buiten om naar onze wagen te gooien!

De miëste doeng eiren leste bal op in de cafékes op de mert.
Al 100 joor sjotten ze de baalekes binnen oon’t hoilig ert.
Van aal die poletieke kleiren snappen weir giënen baal!
Mor den baal leit in eir kamp, in elk geval!
Oilsjteneirs zemmen, mor ge moetj baalen oon a loif emmen!
Mesching sloon weir den baal vandejoor goe mis?
Komt aal nor boiten, nor onze waugen smoiten!

In 2019 in de stoet 38

Kleine groep

Deel B