Kompasje 2020

Kompasje

Wie zen ze?

Thema 2019

“Dozje ès zot van 't licht, alliën al vèr ’t zicht”

Uitleg thema:

Als burgemeester beschikt Dozje over de controlekamer van ’t stad. Wij, AKV Kompasje, zijn de werkmannen van Dozje. Het uitvoerende comité, zeg maar. Hij vraagt, wij laten de lichtjes branden, maar wij zijn soms ‘watt’ verstrooid …

As berremiëster beschikt Dozje oever de controlkaumer van ’t stad. Weir, AKV Kompasje, zèn de weirkmaan’n van den Dozje. Het oitvoerende comité, zeg mor. Oi vraugt, weir doeng de lichten brann’n, mor weir zèn batoid ewa, ‘watt’ versooist …

In 2019 in de stoet 50

Kleine groep

Deel C